1) Što je nacrt? a) Pogled sa strane b) pogled odozgo c) pogled sprijeda 2) Što su to prostorni prikazi? a) duljina, visina, širina  b) duljina, veličina, visina c) širina, većina, širina 3) Tehnika je... a) izrađivanje tehničkih stvari b) umijeće izrađivanja tehničkih tvorevina c) recikliranje 4) Što spada u životno okruženje čovjeka? a) priroda b) kamen c) tehnika d) igra e) društvo 5) Znakovi opasnosti su a) oblika kruga b) oblika trokuta c) oblika pravokutnika d) crvene boje e) plave boje f) žute boje 6) Koji je to znak? a) znak obavijesti b) znak opasnosti c) znak izričitih naredbi d) zabrana prolaska za pješake e) zabrana prometa za bicikle f) obilježen pješački prijelaz 7) Tko je pješak u prometu? a) osoba koja sudjeluje u prometu b) biciklist ili vozač c) nije vozač niti putnik 8) Kotiranje je postupak unosa dimenzija na tehnički crtež a) Točno b) Netočno 9) Kakvo sve tehničko pismo može biti? a) ravno (uspravno), debelo b) uspravno i koso c) bijelo i crno 10) Isprekidana crta služi za crtanje... a) skica b) nevidljivih bridova c) simetrala ili središnjica 11) Pribori koji se koriste za crtanje u tehničkom crtanju su:... a) šestar b) ravnala c) lopta d) gumica i olovka e) knjiga 12) Drvo je prirodan materijal a) Točno b) Netočno 13) Koja sve svojstva drva postoje? a) fizikalna b) estetska c) kemijska d) biološka e) mehanička f) matematička 14) Koji su pribori za mjerenje i ocrtavanje drva? a) metar b) drvo c) ravnala 15) Razlikujemo ručnu i strojnu obradu drva a) Netočno b) Točno 16) Prirodni materijali su a) drvo, kamen, beton i staklo b) drvo, kamen, beton i plastika

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?