İletişim  - Uzaktan teknoloji ile ulaşma iletiş kurma, Telefon - İletişim kurma, Televizyon - Film vb gibi şeyler izleme,

olumlu teknoloji etkisi

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?