1) Kelimelerden hangisi daha fazla heceden oluşmaktadır? a) Çanakkale b) Papatya c) Kelebek d) Yemek 2) * Kelime çiftlerden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır? a) yaz-kış b) zor -kolay c) elbise-giysi d) alçak-yüksek 3) *Cümlelerden hangisinin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti gelmelidir? a) Timur yemeğini bitirmiş () b) Yağmur'un kazağı mavi mi () c) Bu gün hava çok soğuk () d) Nehir ve Esma birlikte kahve içtiler () 4) Kelimelerden hangisi doğru yazılmıştır? * a) Ücken b) Ahcı c) Herkes d) Patatez 5) * Kelimelerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? a) Pa-ta-tes b) So-ğan c) K-ral d) Kah-ve 6) * Kelimeleri sözlük sırasına koyduğumuzda hangi kelime ilk olır? * a) kalem b) kalfa c) Kalay d) Kalas 7) * Kelimeleri sözlük sırasına koyduğumuzda hangi kelime sonunda olur ?? a) börek b) bardak c) biber d) bebek 8) * Kelimelerden hangisi 4 heceden oluşmuştur? a) kapı b) bahçe c) kök d) gözlükçülük 9) * Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir? a) Annem ile her gün kitap okurum. b) Sessizce yanıma sokuldu. c) Ben daha neler. d) Yürüdüm. 10) "Ablamı görünce çok sevindim." cümle ne belirtiyor? a) bir duygu b) bir düşünce c) bir haber d) bir oluş 11) "Bu sınava çok iyi ……… ........." cümlesini aşağıdakilerden hangileriyle tamamlarız? a) oldu b) buldum c) hazırlandım d) düşündüm 12) "Bu sene KIŞ geç geldi." tümcesinin anlamca karşıtı hangisidir? a) Geçen sene kış erken geldi. b) Geçen sene kış geç geldi. c) Bu sene yaz erken geldi. d) Bu sene yaz geç geldi. 13) Hangi kelime tek başına bir anlamı yoktur? a) bahar b) kedi c) gibi d) yavru 14) Kelime çiftlerinden hangisi karşıt (zıt) anlamlıdır? a) kuru-yaş b) tümce-cümle c) Özlem-hasret d) kaygı-tasa 15) Kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır? a) Kolay-zor b) uzun-kısa c) usta-uzman d) çirkin-güzel 16) Şiir yazan kişiye ne denir? a) Yazar b) şiirci c) şair d) okur 17) * Hangi cümle olumsuzdur? a) Recep dün okula gelmedi. b) Kitap okudum. c) Ela yemek yedi. d) Yüzdüm. 18) “Bizim - ikinci - okul - dibi -olur - evimiz” - kurallı cümle kurduğumuzda 3.kelime hangisi olur? a) evimiz b) ikinci c) okul d) gibi 19) * Seçeneklerde verilenler arasındaki ilişkilerden hangisi farklıdır? a) inek -süt b) arı-bal c) koyun-yün d) tavuk-civciv 20) "Ceyda, sabah bahçede kitap okur." cümlesinde hangi cevabı yoktur?  a) Nerede? b) Ne zaman? c) Nasıl? d) Kim okur?

DEĞERLENDİRME SINAVI-TÜRKÇE (B&M)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?