1) Анги 38 сурагчтай. Бүх сурагчдын 23 нь хөвгүүд, 15 нь охид байв. Хөвгүүд ба охидын тооны харьцааг олоорой. a) 23 : 15 b) 15 : 23 c) 38 : 23 d) 23 : 38 2) Ахынх 1200 малтай. Бүх малын 30% нь үхэр бол ахынх хэдэн үхэртэй вэ? a) 40 b) 360 c)  400 d) 840 e) 3) Малчин 1800 малтай. Бүх малын 30% нь хонь бол малчин хэдэн хоньтой вэ? a) 60 b) 600 c) 540 d) 1260 4) Хоёр тооны нийлбэр 600 бөгөөд нэг нь нөгөөгөөс 5 дахин их тоонууд байв. Бага тоог олоорой. a) 100 b) 120 c) 480 d) 595 5) Хоёр тооны нийлбэр 1000 бөгөөд нэг нь нөгөөгөөс 4 дахин их тоонууд байв. Бага тоог олоорой. a) 996 b) 750 c) 250 d) 200 6) Өгсөн тооны 20% нь 72 байх уг тоог олоорой a) 7.2 b) 36 c) 360 d) 1440 7) Өгсөн тооны 20% нь 78 байх уг тоог олоорой Өгсөн тооны 20% нь 78 байх уг тоог олоорой  a) 7.8 b) 39 c) 390 d) 1560 8) 10% нь 24.5 -тай тэнцэх тоог олоорой a) 2.45   b) 2.45 c) 245 d) 2450 9) 10% нь 12.5 -тай тэнцэх тоог олоорой. 10% нь 12.5 -тай тэнцэх тоог олоорой.  a) 1.25 b) 12.5 c) 125 d) 1250 10) Анги 29 сурагчтай. Бүх сурагчдын 14 нь хөвгүүд, 15 нь охид байв. Охид ба хөвгүүдийн тооны харьцааг олоорой. a) 14 : 15 b) 15 : 14 c) 15 : 29 d) 29 : 15

математик 5-р анги

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?