TarkvinijeOholi - Kako se zvao 7. rimski kralj?, ServijaTulija - Koga odbija sahraniti?, Jupiterovoghrama - Dovršio je gradnju kojeg hrama?, Sibila - Kako se zvala proročica koja je Tarkviniju Oholom prodala knjige proročanstava?, SekstoTarkvinije - Kako se zvao Tarkvinijev nasilni sin?, Lukreciju - Koga je silovao Sekst Tarkvinije?, izgnanstvo - 509. g. pr. Kr. Tarkvinije i njegova porodica odlaze u,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?