Хонь - майлна, Үхэр - мөөрнө, Адуу - янцгаана, Тэмээ - буйлна, Тарвага - хошгирно, Буга - урамдана, Болжмор - жиргэнэ, Тахиа - донгодно,

Үгсийг зөв харгалзуулан холбоорой.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?