1) U razdoblju novog apsolutizma u naše su krajeve dolazili mnogobrojni a) vojnici b) činovnici c) feudalci 2) Nametnuti ustav koji je car proglasio 1860. godine, naziva se a) trećesvibanjski ustav b) sveta alijansa c) Listopadska diploma 3) Hrvatski sabor morao je odlučiti u kakvim bi odnosima Hrvatska u budućnosti trebala biti sa a) Ugarskom b) Srbijom c) Habsburškom monarhijom 4) Tko je činio jezgru treće stranke? a) Franjo Rački i Matija Mrazović b) Eugen Kvaternik i Ante Starčević c) Ivan Mažuranić 5) Koje godine je uveden dvojni (dualistički) sustav kojim je monarhija podijeljena na austrijski i ugarski dio? a) 1860. godine b) 1848. godine c) 1867. godine 6) Zajednička vlada je imala tri ministarstva: vanjski poslovi, vojska i financija a) točno b) netočno 7) Koje godine je dogovoren tekst Hrvatsko-ugarske nagodbe a) 1868. godine b) 1873. godine c) 1865. godine 8) Zašto su Mažuranića nazivali banom pučaninom? a) zbog nepoznatog razloga b) zato što nije bio plemičkog podrijetla c) zato što nije rođen u Hrvatskoj d) zato što je bio siromašan 9) Prije nego je Mažuranić odvojio sudstvo od uprave , ban je ujedino i bio a) predsjednik b) sudac c) vladar 10) Što je osnovano 1874. godine ? a) Crkvena škola b) Osnovne škole za siromašnu djecu c) Sveučilište u Zagrebu 11) Zašto je škole pohađalo samo 30% djece? a) zato što roditelji nisu mogli financirati djecu b) zato što nije bilo dovoljno učitelja c) zato što su se djeca školovala kod kuće 12) Zašto je Mažuranić odstupio od mjesta bana? a) zato što se Vojna krajina ujedinila sa Banskom Hrvatskom b) zato što njegovi zahtijevi nisu bili ispunjeni c) zato što ga ljudi nisu voljeli 13) Koje godine se Vojna krajina ujedinila s Banskom Hrvatskom? a) 1878. godine b) 1881. godine c) 1880. godine 14) Tko je postao sljedeći ban? a) Isidor Kršnjavi b) Mažuranić se vratio na mjesto bana c) Khuen-Hedervary 15) Tko je bio Isidor Kršnjavi? a) predsjednik Mađarske b) filozof c) predstojnik odjela za bogoštovlje 16) Koje se godine Khuen-Hedervary povukao s banskog položaja? a) 1903. godine b) 1902. godine c) 1904. godine 17) Kako je Hrvatska dočekala odlazak bana sa položaja? a) s razočaranjem b) s olakšanjem 18) Tko je osnovao Hrvarsku pučku seljačku stranku? a) Braća Radić b) Khuen-Hedervary c) Stjepan Radić d) Antun Radić 19) Koje godine je osnovana Hrvatsko pučku seljačku stranku ? a) 1904. godine b) 1905. godine c) 1903. godine 20) Koji je bio glavni zadatak HPSS-a? a) borba za jednakost b) borba za ukidanje kmestva c) borba za opće pravo glasa

Politički odnosi u drugoj polovici XIX. i početkom XX. stoljeća

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?