בתיו - הַבָּתִּים שֶׁלּוֹ, נכדיו - הַנְּכָדִים שֶׁלּוֹ, בגדיו - הַבְּגָדִים שֶׁלּוֹ, ספריו - הַסְּפָרִים שֶׁלּוֹ, נכדותיו - הַנְּכָדוֹת שֶׁלּוֹ , ילדיו - הַיְּלָדִים שֶׁלּוֹ, ילדותיו - הַיְּלָדוֹת שֶׁלּוֹ, פיו - הַפֶּה שֶׁלּוֹ, אביו - אבא שלו,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?