el-Harezmî - Cebir kitabını yazdı.'Cebirin Babası' adıyla anıldı. Sıfır rakamını kullandı., el-Cezerî  - Su gücü ve mekanik parçalarla çalışan otomatik sistemler kullanarak suyu yukarı çıkaran aletler yaptı., Fârâbî - Kanun ve ut gibi müzik aletlerini geliştirdi. Felsefenin Müslümanlar arasında tanınmasına büyük uğraş verdi., İbn-i Sînâ - Tıpta Kanun adlı kitap yazdı. Ruhi tedavi yöntemleri ile ilgili çalışmalar yaptı. , İbn-i Haldûn - Sosyolojinin kurucusu., Ali Kuşçu - Rasathane kurdu. İstanbul'un yanlış ölçülen enlem ve boylamını düzeltti., el-Hâzinî - Katı ve sıvı cisim yoğunluklarını tespit etti., Piri Reis - Dünya haritasını ilk çizdi. Kitab-ı Bahriyye adlı eseri yazdı., Kâtip Çelebi - Cihannüma adlı eseri yazdı. Bu kitap ilk ve tek sistematik coğrafya kitabıdır.,

Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginler

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?