1) Aşağıdakilerden hangisi dikdörtgenin genel özelliklerinden biri değildir? a) Bütün açılar 90 derecedir. b) Karşılıklı kenarları paraleldir. c) Bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. d) Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. 2) Aşağıdaki dörtgenlerden hangisinin adı doğru yazılmıştır? a) b) c) d) 3) Aşağıdakilerden hangisinin köşegenleri her zaman birbirini dik olarak keser? a) Eşkenar dörtgen b) Dikdörtgen c) Paralelkenar d) Yamuk 4) Karenin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. b) Kenarları eşittir. c) İç açıları birbirine eşittir. d) Karenin farklı büyüklükte iki köşegeni vardır. 5) Dikdörtgen ile paralelkenarın ortak özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Köşegenler birbirini ortalar b) Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. c) Karşılıklı kenarları birbirine eşittir. d) Karşılıklı açılar birbirine eşittir. 6) Eşkenar dörtgen ile karenin ortak özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. b) Köşegenler birbiri ile dik kesişir. c) Karşılıklı açılarının ölçüleri birbirine eşittir. d) Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. 7) Yamuk ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Bütün açılarının ölçüleri birbirine eşittir. b) Karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paraleldir. c) Köşegenler birbirini ortalar. d) Karşılıklı bütün kenar çiftleri paraleldir.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?