1) To Kuba. a) Kuba pije. b) Kuba lepi. 2) To kot. a) Kot lepi. b) Kot pije mleko. 3) To jest Ola. a) Ola ma buty. b) Ola ma balon. 4) Tata pije. a) Tata ma kubek. b) Tata i kot. 5) To lalka. a) Lalka ma auto. b) Lalka ma buty. 6) To lata osa. a) Osa ma oko. b) Osa ma balon.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?