1) Балархай эгшиг хэдэн үүрэгтэй вэ? a) 1 үүрэгтэй b) 2 үүрэгтэй c) 3 үүрэгтэй 2) Үйлт нэрийн "Х" өмнөх балархай эгшиг ялгах үүргээр орсон учир ............. a) гээгдэнэ b) гээгдэхгүй 3) Зөвийг сонгоорой a) Зоригийг b) Төмрийг c) хүсэлийг 4) Оноосон нэрийн балархай эгшиг .................. a) гээгдэнэ b) гээгдэхгүй 5) Зөвийг сонгоорой a) Баасанжаргалын b) Төмрийн c) Цэцгийн 6) Дан эгшигт гийгүүлэгчээр төгссөн үгийг сонгоорой a) Цэцэрлэг b) Сурагчид c) Гурав 7) Зөв үгийг олоорой a) онолын, тугалын, үнэрийг,хонгорыг b) онолын, тугалын, үнрийг, хонгорыг c) онолын, тугалын, хонгорын, үнрийг 8) Ертөнцийн 3-ыг гүйцээгээрэй . Эрдэм ном дээд баян, Үр хүүхэд дунд баян, ............ a) найз нөхөд адаг баян b) Эд хөрөнгө адаг баян c) Алт эрдэнэс адаг баян 9) Ъ,Ь ямар үүрэгтэй вэ? a) эгшигжүүлэх b) тусгаарлах c) онцлох 10) Ялгах эгшигтэй бүлэг үгсийг олоорой a) уураг, тарга, алаг, алга b) бага, дуулга, тугал, шанага c) хуулга, уураг, тулга, аянга

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?