1) Mikor ünnepeljük Jézus bevonulását Jeruzsálembe? a) Húsvétvasárnap b) Virágvasárnap c) Nagypéntek 2) Ki árulta el Jézust? a) Heródes b) Júdás c) Péter 3) Ki tagadta meg, hogy ismeri Jézust? a) Júdás b) főpapok c) Péter 4) Mit csinált Jézus, közvetlenül azelőtt, mielőtt elfogták? a) imádkozott b) aludt c) vacsorázott 5) Milyen napon halt meg Jézus? a) vasárnap b) csütörtök c) péntek 6) Melyik napon támadt fel? a) szombat b) vasárnap c) péntek 7) Ki temette el Jézust? a) Arimateai József b) Péter c) Mária és a tanítványok 8) Ki ítélte el Jézust? a) Heródes b) Pilátus c) Kajafás főpap 9) Ki volt Pilátus? a) római helytartó b) zsidó király c) bíró 10) Ki tudta meg először, hogy Jézus feltámadt? a) asszonyok b) tanítványok c) Pilátus 11) Melyik a legnagyobb keresztény ünnepünk? a) Karácsony b) Jézus mennybemenetele c) Húsvét 12) Ki volt Kajafás? a) római helytartó b) főpap c) bíró

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?