аавыг - аавийг, ээжийг - ээжыг, эгчийг - эгчыг,

Монгол хэл

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?