1) Mi a neve Lukács evangéliuma következő részének? a) Máté evangéliuma b) Apostolok Cselekedetei c) Pál levelei d) Márk evangéliuma 2) Melyik városban kezdődik a tanítványok feladata? a) Jeruzsálem b) Júdea c) Samária d) Jerikó 3) Mi NEM történet Pünkösdkor? a) Kiárad Isten Szentlelke b) Sok zarándok vándorol Jeruzsálembe c) Jézus megjelent d) Sokan megtérnek 4) Mi a Szentlélek szimbóluma? a) víz b) föld c) tűz 5) Mi a könyv szerinti "2.templom"? a) Tanítványok házi b) Maguk Jézus követői c) Heródes palotája d) Szent sátor 6) Ki lett az első keresztyén vértanú? a) Saul b) Pál c) Péter d) István

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?