1) Miért lettek rabszolgák az Egyiptomban letelepedett Izraeliták? a) Mert eladósódtak b) Már eleve azok voltak c) Mert megsokasodtak és a fáraó félni kezdett tőlük d) Mert lázadást szítottak a fáraó ellen 2) Milyen származású volt Mózes? (több válasz is jó lehet!!) a) egyiptomi b) héber c) zsidó d) görög 3) Melyik folyóba tették a csecsemő Mózest rejtő kosarat? a) Tigris b) Eufrátesz c) Duna d) Nílus 4) Mit jelent a Mózes név? a) a héber, aki megmenekült b) vízből kihúzott c) a nádas gyermeke d) akit a fáraó lánya befogadott 5) Miért kellett Mózesnek elmenekülnie Egyiptomból? a) Kiderült hogy héber származású b) Megölt egy egyiptomi munkafelügyelőt c) Lázadást szított a fáraó ellen d) Becsapta a fáraó lányát 6) Miért ütötte meg Mózes az egyiptomit? a) Mert féltékeny volt rá b) Mert észrevette, hogy bántalmaz egy héber férfit c) Mert meg akarta védeni a fáraót d) Mert ő volt a helyi bíró 7) Hova menekült Mózes? a) Kánaán földjére b) Midján földjére c) A Nílus messzi nádasába d) Az igazi szülőanyjához 8) Hogy hívták Mózes feleségét? a) Cippóra b) Mirjám c) Jetro d) Rebeka 9) Milyen bokorból szólította meg Mózest Isten? a) Rózsabokorból b) Borókabokorból c) Csipkebokorból d) Tövisbokorból 10) Miért sóhajtozott a nép? a) Az egyiptomi szolgaság miatt b) Mert Mózes elmenekült c) Mert szárazság volt d) Mert nem volt elég ételük. 11) Hogy hívták Mózes testvéreit? a) Ádám és Éva b) Áron és Cippóra c) Áron és Mirjam 12) Kihez küldte Isten Mózest? a) Az egyiptomi fáraóhoz b) Az igazi édesanyjához c) A fáraó lányához, aki felnevelte 13) Mit kért Isten Mózestől? a) Hogy hozza ki a népét Egyiptomból, a szolgaságból b) Hogy menjen vissza a fáraóhoz és kérjen bocsánatot tőle. c) Hogy menjen a fáraóhoz és ajánlja fel szolgálatait neki. 14) Mit ígért az Isten Mózesnek? a) Ha kiszabadítja a népet, örökké fog élni. b) Hogy Isten mindig Mózessel lesz. c) Hogy bármit kér, megkapja.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?