1) Өгөх оршихын тийн ялгалаар буруу хувилсан үгийг олоорой a) наранд b) сүүнд c) хаварт d) усд e) хуралд f) үзгэнд 2) "л" дагаврыг зөв залгасан үгийг олоорой a) авла b) гавал c) хурал d) огтло 3) "л" залгаврыг буруу залгасан хэсгийг олоорой a) хавтасла b) ногтол c) хувцасал d) хувил 4) "үзэгчдийн" үгийн язгуурыг олоорой a) үзэгч b) үз c) үзэгчид d) үзэгчдийн 5) "гар сул"дараах хэлцийн утгыг олоорой  a) өглөгч b) харамч c) худалч d) эрх танхи 6) Дараах үгсээс буруу бичсэн үгийг олоорой a) хадгалагдах b) байцай c) бүжин d) саарь(гарын)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?