1) холбоо үгийг олоорой. a) эрх чөлөө b) улаан хар c) цагаан хар 2) "сөргөлдөөн" үгийг авиа үсгээр зөв тодорхойлсон хэсгийг олоорой. a) 10 үсэг 10 авиа b) 9үсэг 9 авиа c) 10 үсэг 9 авиа 3) Өгөгдсөн үеүдээр үг зохион бичээрэй. аа, ээз, руул,ө,гий, лаг,та, рөм,бяс,раг a) тараг, ааруул, ээзгий, өрөм b) ааруул, ээзгий, өрөм, тараг, бяслаг c) бяслаг, өрөм, ааруул 4) Бүдүүвчид тохируулан өгүүлбэрийг гүйцээгээрэй. Анар ямар? ямар? юу? авсан. a) Анар үлгэрийн, дууны ном авсан. b) Анар талх цагаан талх авсан c) Анар тараг ,иштэй чихэр авсан 5) Хүний бүтээсэн зүйлийг олоорой. a) байшин, ширээ, ус b) самбар, гүүр, шил c) будаг, цоож, чулуу 6) Үсгийн байрыг сольж үг бүтээ. нэцэц, иазха, нарча a) цэцэн, захаа, чаран b) цэцнэ, захиа, чанар c) цэцэн, захиа, чанар 7) Загварт тохирсон үг бичээрэй. ГЭГГЭ, ГЭГГ a) тарга, гэрч b) хурга, орно c) далай, хэлц

монгол хэл тест№1

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?