1) KAS KALENA SNAPU? a) VIEVERSYS b) GULBĖ c) GANDRAS 2) KAS ČIRENDAMAS ŽADINA GAMTĄ? a) KREGŽDĖ b) VIEVERSYS c) GULBĖ 3) KIENO ILGOS RAUDONOS KOJOS? a) VARNĖNAS b) PEMPĖ c) GANDRAS 4) KIENO VIRŠUGALVIS SU KUODUKU? a) VARNĖNAS b) PEMPĖ c) KREGŽDĖ 5) KIENO UODEGA SU IŠKIRPIMU? a) GULBĖ b) KREGŽDĖ c) PEMPĖ 6) KAS LIZDĄ SUKA ŽEMAI? a) GANDRAS b) GULBĖ c) PEMPĖ d) VARNĖNAS e) VIEVERSYS f) KREGŽDĖ 7) KAS LIZDĄ SUKA AUKŠTAI? a) VARNĖNAS b) VIEVERSYS c) KREGŽDĖ d) PEMPĖ e) GULBĖ f) GANDRAS 8) KLĖ KLĖ KLĖ, MAN VARLĖ. a) VIEVERSYS b) VARNĖNAS c) PEMPĖ d) GANDRAS e) GEGUTĖ f) KREGŽDĖ 9) KU KŪ, KU KŪ! JO KŪB, KUR TU? a) GANDRAS b) KREGŽDĖ c) GEGUTĖ d) VIEVERSYS e) PEMPĖ f) VARNĖNAS 10) KLYVI, KLYVI! AR DAR GYVI? a) GENYS b) KREGŽDĖ c) VARNA d) PEMPĖ e) GEGUTĖ f) VIEVERSYS 11) TAK TAK TAKU, MEDĮ PLAKU. a) GEGUTĖ b) VARNĖNAS c) GENYS d) VIEVERSYS e) PEMPĖ f) VARNA 12) KAR KAR SŪRIO DAR! a) PEMPĖ b) VARNĖNAS c) PELĖDA d) VARNA e) GEGUTĖ f) GANDRAS 13) ČIR VIR VIR PAVASARIS, PALIKAU VAIKELIUS NELESINTUS ... a) GANDRAS b) PELĖDA c) GENYS d) VIEVERSYS e) GEGUTĖ f) VARNA

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?