1) NA KRŠTENJU POSTAJEMO DJECA BOŽJA a) DA b) NE 2) KRSNA SVIJEĆA PREDSTAVLJA PRISUTNOST ISUSOVE MAJKE MARIJE. a) DA b) NE 3) KRŠTENJEM POSTAJEMO a) ČLANOVI OBITELJI b) ČLANOVI CRKVE 4) SVETA VODA BRIŠE GRIJEHE a) DA b) NE 5) KUM NA KRŠTENJU OBEĆAVA RODITELJIMA POMAGATI a) KUPOVATI IGRAČKE b) ODGAJATI DIJETE U VJERI 6) BIJELA HALJINA OZNAČAVA a) MALO DIJETE b) ČISTOĆU DJETETA BOŽJEGA 7) NA KRŠTENJU SMO DOBILI a) IME b) PREZIME

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?