1) Kada su Hrvati bili prognani iz Iloka u Domovinskom ratu? a) 17. studenoga 1991. b) 17. listopada 1991. c) 17 listopada 1992. 2) Kada je gradska skupština donijela odluku na referendumu da građani sami odluče o svojoj sudbini? a) 12. listopada 1991. b) 12. listopada 1992. c) 12. listopada 1990. 3) Tko je uputio apel svijetu za pomoć Iloku? a) Josip Broz Tito b) Zoran Milanović c) Stjepan Mesić 4) Kolona od ______ ljudi, civila, staraca, žena i djece, morali su napustiti svoj grad Ilok. a) 5000 b) 2000 c) 1000 d) 8000 e) 900 f) 10000 5) Koliko daleko su bila udaljena prva slobodna teritorija. a) 70 km b) 17 km c) 5 km d) 13 km e) 38 km f) 50 km 6) Do kad je Ilok ostao pod okupacijom? a) 7. siječnja 1998 b) 5. siječnja 1998. c) 6. siječnja 1998.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?