Skłon do kolan x10, Skręty głowy w prawo x10, Skręty głowy w lewo x10, Lewa ręka dotyka prawej stopy , Prawa ręka dotyka lewej stopy, 5 stópek w lewo, 5 stópek w prawo, Jaskółka na jednej nodze.

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?