Dominujące: Prawidłowe białka metabolizmu żelaza, Brak alkaptonurii, Brak fenyloketonurii, Brak galaktozemii, Brak tyrozynemii, Brak albinizmu oczno-skórnego, Brak mukowiscydozy, Brak choroby Gauchera, Brak choroby Tay-Sachsa, Brak alfa-talasemii, Brak beta-talasemii, Achondroplazja, Arachnodaktylia (zespół Marfana), Choroba Huntingtona, Rodzinna hipercholesterolemia, Siatkówczak, Choroba Recklinhansena - neurowłóknikowatość, Sferocytoza wrodzona, Anemia sierpowata (kodom - sierpowatość krwinkowa), Brachydaktylia (heterozygoty), Recesywne: Nieprawidłowe białka metabolizmu żelaza, Alkaptonuria, Fenyloketonuria, Galaktozemia, Tyrozynemia, Albinizm oczno-skórny, Mukowiscydoza, Choroba Gauchera, Choroba Tay-Sachsa, Alfa-talasemia, Beta-talasemia, Brak achondroplazji, Brak arachnodaktylii, Brak choroby Huntingtona, Brak hipercholesterolemii, Brak siatkówczaka, Brak Neurowłóknikowatości, Brak sferocytozy wrodzonej , Prawidłowy kształt krwinek, Prawidłowa długość palców,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?