1) Melyik mű nem tartozik Bach utolsó korszakának művei közé? a) János passió b) Goldberg-variációk c) A fúga művészete d) Musikalisches Opfer 2) Ki adta a témát a Musikalisches Opferhez? a) Keyserlingk báró b) Carl Philipp Emmanuel Bach c) Johann Gottlieb Goldberg d) Nagy Frigyes porosz király 3) Quodlibet a) Különböző dallamok és szövegek egymás után szólalnak meg. b) Különböző, idegen eredetű dallamok és szövegek többszólamú kombinációja. c) A kánon régies elnevezése. d) Azt jelenti, "ahogy szereti", vagyis szabad variációt jelent. 4) Melyik Bach-műben találunk Quodlibetet? a) Goldberg-variációk b) Musikalisches Opfer c) A fúga művészete d) h-moll mise 5) Melyik állítás igaz? a) A Goldberg-variációk alaptémája egy ária. b) A Goldberg-variációk alapja Nagy Frigyes porosz király által írt téma. c) A Goldberg-variációk Goldberg csembalista témájára készültek. d) A Goldberg-variációk témája egy Quodlibet. 6) Miért rendelte Bachtól Keyserlingk báró a Goldberg-variációkat? a) Keyserlingk báró álmatlanságban szenvedett, ezt akarta hallgatni éjszakánként. b) Keyserlingk báró maga szerette volna játszani a művet. c)  Keyserlingk báró ezzel akarta megünnepelni az 50. születésnapját. d) Keyserlingk báró diplomata volt, és ezzel akarta népszerűsíteni a német művészetet. 7) Melyik műben találunk rejtvénykánonokat? a) A fúga művészete b) Goldberg-variációk c) Musikalisches Opfer d) h-moll mise 8) Melyik műben találunk prím-, szekund, terc-, stb. kánonokat, egészen a nóna-kánonig? a) Musikalisches Opfer b) A fúga művészete c) h-moll mise d) Goldberg-variációk 9) Melyik műben található meg mindegyik fúgatípus (egyszerű fúga, kettősfúga, tükörfúga)? a) Musikalisches Opfer b) A fúga művészete c) h-moll mise d) Goldberg-variációk 10) Melyik mű tételeit nem köti össze egy alaptéma? a) Musikalisches Opfer b) A fúga művészete c) h-moll mise d) Goldberg-variációk 11) Melyik műbe komponálta bele Bach a saját nevét (B-A-C-H)? a) Musikalisches Opfer b) A fúga művészete c) h-moll mise d) Goldberg-variációk

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?