1) Jak się nazywał ojciec Jana Pawła II? a) Witold Leszczyński b) Dionizy Wojtyła c) Emil Wojtyła d) Karol Wojtyła e) Zenon Piszcz f) Aleksander Zwolski 2) Kim z zawodu był brat Karola Wojtyły? a) pisarzem b) żołnierzem c) uczonym d) aptekarzem e) lekarzem f) zakonnikiem 3) Jak miała na imię siostra Karola Wojtyły? a) Barbara b) Olga c) Łucja d) Bernadetta e) Maria f) Aleksandra 4) Gdzie z ojcem przeniósł się młody Karol? a) Watykan b) Łodż c) Warszawa d) Wilno e) Wrocław f) Kraków 5) Jak nazywał się teatr utworzony przez Karola i jego kolegów? a) Teatr Cieni b) Moja Poezja c) Teatr Rapsodyczny d) Filozof e) Teatr Rozmaitości f) U Wrót 6) Gdzie pracował Karol Wojtyła w trakcie wojny? a) w kamieniołomach b) w szkole c) w wojsku d) w zakładach metalowych e) nigdzie f) w szpitalu 7) Kim był ojciec Karola Wojtyły? a) aptekarzem b) lekarzem c) wojskowym d) historykiem e) dyplomatą f) uczonym

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?