Create better lessons quicker
Ansoddeiriau negyddol - Mae'r ansoddeiriau yn cyfleu dicter y bard tuag at y byd modern., Gwrthgyferbynnu hagrwch cynnydd / heb arni staen na chraith - Mae hyn yn tynnu ein sylw at y modd mae diwydiant wedi difetha'r tir a iechyd trugolion yr ardal trwy ei wrthgyferbynnu gyda phrydferthwch ardal amaethyddol Eifionydd, Cyffelybiaeth Yn aros fel hen win - Mae gwin in gwella wrth aeddfedu., Ailadrodd     Hen, hen - Mae'r cytseiniaid yn suo ac yn cysuro a chawn ein hatgoffa o'r 'cynfyd' sy'n aros yn bur a digyffwrdd., Personoli     wyneb trist y gwaith - Mae'r ddaear yn cyfleu ei thristwch a'r creithiau yn y graig fel creithiau ar wynebau'r glowyr ar ol damwain.  Mae'r twll yn y ddaear lle mae'r chwarel fel ceg yn sgrechian mewn poen , Priflythrennau      Cynnydd   Gwaith - Mae'r priflythrennau'n tynnu sylw at eironi y pwysigrwydd a roddwyd i'r pethau hyn.  Negess y bard yw mai pethau negyddol a dinistrol ydynt. ,

Effaith nodweddion arddull Eifionydd

Created byhafwilliams

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch Template

Interactives