1) Эм үгнээс бүтсэн амьтны нэрийг олоорой. a) анааш b) баавгай c) үнэг 2) Эр үгнээс бүтсэн амьтны нэрийг олоорой. a) b) c) 3) Үхрийн үр төлийг нэрлэнэ үү? a) b) c) 4) Эр эгшгийг олоорой. a) а,о,у b) э,ү,ө c) и 5) Цагаан толгой хэдэн үсэгтэй вэ? a) 26 b) 35 c) 33 6) Эм эгшгийг олоорой. a) и b) э,ү,ө c) а,у,о 7) Цагаан толгой үндсэн хэдэн эгшиг үсэгтэй вэ? a) 7 b) 8 c) 9 8) "Монгол" гэсэн үг хэдэн үсэг хэдэн авиа байна вэ? a) 6ү6а b) 7ү6а c) 7Ү7а 9) "Урт" гэсэн үгийн эсрэг утгатай үгийг сонгоорой. a) нарийн b) богино c) хүнд 10) Хүн ахтай дээл юутай гэдэг вэ? a) цамц захтай b) дээл захтай c) дээл бүстэй

5сарын11 Монгол хэл гэрийн даалгавар

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?