Create better lessons quicker
Mae [cariad] at wlad yn thema amlwg yn y gerdd. Mae'r bardd yn dangos parch at draddodiadau ac at ein cyndeidiau a frwydrodd dros yr hyn sydd gennym heddiw : darn o dir yn dyst / ein bod wedi [mynnu] byw. Mae'r bardd yn talu teyrnged bellach i bobl Cymru trwy ddweud wrthon ni “anadlu ein hanes ni ein hunain.” Gan dynnu sylw at ei [phwysigrwydd] : oherwydd ei hias oedd yn y [pridd] eisoes, / a’i [grym] anniddig ar y [mynyddoedd] a thrwy gyfeirio ati fel: iaith yr oesau..

Themau Etifeddiaeth rhan 1

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c