Create better lessons quicker
Yn y gerdd hon, mae [Hywel] [Griffiths] yn awgrymu bod rhai o’n [gwleidyddion] eisiau i’r bobl fod ag [ofn], gan fod hynny’n ei gwneud hi’n haws iddyn nhw allu ein [rheoli] ni, a gwneud i ni wneud yn union fel y maen nhw eisiau i ni ei wneud. Yn aml, rydym ni’n [meddwl] ein bod ni’n bobl [rydd] heb i ni sylweddoli pa mor [gaeth] ydym ni mewn gwirionedd i ormes. .

Ofn - Cyflwyniad

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives