Create better lessons quicker
Amser penodol y [cloc] e.e rhwng wyth a deg y [bore]. Mae'r amseroedd yn cael eu [rhestru] er mwyn pwysleisio ein [caethiwed]. Yr ail fath o [amser] yw’r cyfnodau byr pan mae pobl yn [hapus] ac yn [rhydd] i freuddwydio a [dawnsio]. Defnyddir delweddau [natur] i ddisgrifio hyn. Mae [niwl] a barrug yn dallu’r [rheolau] a’r pwerau sy’n [caethiwo] ond pethau dros dro ydynt..

Sut mae’r bardd yn cyfleu thema amser yn Rhaid Peidio dawnsio ?

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c