Prawda: Ekspansja Turków osmańskich w Europie przez dłuższy czas nie zagrażała ani Litwie, ani Polsce., Jagiellonowie na Węgrzech oraz król Polski i Węgier Władysław Warneńczyk zaangażowani byli w krucjatę przeciw Turkom., W bitwie pod Warną śmierć poniósł król Władysław Warneńczyk i polskie rycerstwo. , Próby przywrócenia zwierzchnictwa Kazimierza Jagiellończyka doprowadziły w 1485 roku do wybuchu wojny z Turcją., Wojna z Turcją trwała aż do 1503 roku i nie zakończyła się pomyślnie dla państw jagiellońskich., Fałsz: W bitwie pod Warną zwyciężyło wojsko polskie., W 1485 roku Korona i Turcja podpisały pokój., Wojna z Turcją trwała do roku 1503 i zakończyła się dla Polski sukcesem.,

Konflikt polsko- turecki XV wiek.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?