Pierwsze lata rządów Edwarda ____ uchodzą za okres liberalizacji życia społecznego, ____ stopy życiowej Polaków. Wyraźnie zwiększyła się liczba ____. Niektóre z nich stawały się wizytówką PRL ____ Północny, ____ Katowice). Próbował wprowadzić nowoczesne ____ z Zachodu, miał plany rozbudowy ____. Niestety, zwykle czas realizacji inwestycji był przekraczany. Zakłady wchodziły w fazę produkcji z opóźnieniem. Nie przynosiły zysków, a ____ trzeba było spłacać. W okresie rządów Gomułki Polska była zadłużona na ____ dolarów, natomiast za Gierka zadłużenie wzrosło do ____ dolarów. Nastąpiły zmiany w życiu politycznym – zwolniono z ____ aresztowanych w wyniku wydarzeń marcowych (m.in. Karola Modzelewskiego), a także członków rozbitego w ____ roku „Ruchu”. Gierek, zabiegając o zachodni ____, robił wszystko, aby wzbudzić zaufanie. Kreował się na bardzo liberalnego „Europejczyka”. Zapowiedział budowę ____ Polski” („Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej”). W erze Gierka zgodnie z założeniami planów na lata ____, ____ inwestowano przede wszystkim w przemysł ciężki i górnictwo. Powstała ____ Samochodów w Bielsku‑Białej i Tychach, produkująca na włoskiej licencji samochód marki ____, który miał być autem dostępnym dla każdego. Zadbano też o ciągi komunikacyjne: w Warszawie wybudowano Dworzec Centralny, powstała także ____ szybkiego ruchu Katowice–Warszawa.

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?