1) Cyprian Kamil Norwid urodzony w 1822 r. jest uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich poetów epoki średniowiecza? a) TAK b) NIE 2) Które z załączonych zdjęć przedstawia Cypriana Kamila Norwida? a) b) c) 3) Ten wybitny, niedoceniany za życia twórca zmarł: a) w Paryżu w 1883 roku b) w Warszawie w 1883 roku c) w Paryżu w 1983 roku 4) Czy Cyprian Kamil Norwid był poetą, prozaikiem, dramatopisarzem, eseistą, grafikiem oraz rzeźbiarzem i malarzem? a) Tak b) Nie 5) Wskaż zdania pasujące do postaci Cypriana Kamila Norwida a) W 1849 przybył do Paryża, gdzie utrzymywał kontakty z wybitnymi przedstawicielami polskiej i międzynarodowej emigracji (jak np. Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki). b) Ciągłe kłopoty finansowe i pogłębiająca się głuchota spowodowały, że w 1877 zamieszkał w Zakładzie św. Kazimierza, przytułku dla ubogich polskich weteranów i sierot, gdzie spędził resztę życia. c) Norwid należy do grona poetów romantycznych, lecz jest nowatorem i osobowością oryginalną. d) W Paryżu tworzył wybitne dzieło "Pan Tadeusz".

XVIII Tydzień Bibliotek - CKiBP Gniew - Quiz o Cyprianie Kamilu Norwidzie

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?