1) לכל כיסא 4 רגלים. כמה רגלים יש ל5 כיסאות? a) 20 b) 38 c) 54 2) כרטיס עולה 7 שקלים. כמה עולים 4 כרטיסים? a) 93 b) 28 c) 77 3) כמה סוכריות יקבל כל ילד, אם יש 20 ויחלקו אותן ל4 ילדים? a) 25 b) 52 c) 5 4) איזו תוצאה תהייה גדולה יותר? a) המכפלה של 5 ב 0 b) הסכום של 5 ו 0 c) המכלה של 0 ב 5 5) סכום של שני מספרים הוא 40. אחד מהם הוא 22. מהו המספר השני? a) 18 b) 20 c) 82 6) לדני 7 שקלים וליוסי 3 שקלים יותר. כמה שקלים ליוסי? a) 31 b) 15 c) 10 7) עד איזה מספר נגיע אם נספור ב 4 ידיים? a) עד 20 b) עד 46 c) עד 37 8) עד איזה מספר נגיע אם נספור ב-7 ידיים? a) 40 b) 35 c) 65 9) כמה פעמים 5 נכנס ב-20? a) 12 b) 7 c) 4

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?