1) udzielić odpowiedzi na a) odpowiedzieć b) nie zareagować c) powiedzieć prawdę 2) orzekać a) mówić b) wydać decyzję c) odpowiedzieć 3) podkreślić a) wyeksponować b) napisać c) podpisać 4) podtrzymać stanowisko a) zmienić opinię b) mieć inną opinię c) nie zmienić opinii 5) potwierdzić a) powiedzieć prawdę b) konfirmować c) sprawdzić 6) podzielić zdanie a) mieć inną opinię b) nie rozumieć czyjejś opinii c) mieć podobną opinię 7) stanąć na stanowisku a) mieć sprecyzowaną opinię b) mieć niesprecyzowaną opinię c) nie mieć opinii 8) wyjaśnić a) wytłumaczyć b) przetłumaczyć c) znaczyć 9) wyrazić wątpliwość a) nie być pewnym b) być pewnym c) być niepewnym 10) zapewnić a) zagwarantować b) być pewnym c) nie być pewnym 11) zapowiedzieć a) ogłosić plan b) odpowiedzieć c) nie wiedzieć 12) zaprzeczyć a) zaakceptować b) zanegować c) przeczytać 13) zgodzić się  a) nie być przeciwnym b) być przeciwnym c) sprzeciwić się

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?