1) Ποιο είναι γραμμένο σωστά; a) ποτίζω b) ποτείζω c) ποτύζω 2) Ποιο είναι γραμμένο σωστά; a) καθαρήζω b) καθαροίζω c) καθαρίζω 3) Ποιο είναι γραμμένο σωστά; a) μυρύζω b) μυρίζω c) μυρείζω 4) Ποιο είναι γραμμένο σωστά; a) ζωγραφοίζω b) ζωγραφείζω c) ζωγραφίζω 5) Ποιο είναι γραμμένο σωστά; a) αγγίζω b) αγγήζω c) αγγύζω 6) Ποιο είναι γραμμένο σωστά; a) χτενοίζω b) χτενίζω c) χτενήζω 7) Ποιο είναι γραμμένο σωστά; a) σκουπίζω b) σκουπήζω c) σκουπείζω 8) Ποιο είναι γραμμένο σωτά; a) γκρεμύζω b) γκρεμίζω c) γκρεμοίζω

Ρήματα σε -ίζω (Το κοτσύφι - Α δημοτικού)

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?