co najmniej - at least, odpowiadający - corresponding, relevant, adequate, odpowiedni - appropriate, sądy powszechne - ordinary courts, sprawować (B) - to exercise, urząd - office, ustanowiony - established, ustawowo - by law,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?