"Ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim ____, blagoslivljajte one koji vas proklinju, ____ za one koji vas zlostavljaju. Budite slični ____, Ocu vašemu: On daje da ____ njegovo zalazi zlima i ____ i da kiša pada i pravednicima i ____. "Jer ako ____ samo one koji vas ljube,što osobito ____? Zar to isto ne čine i grješnici? I ako ____ samo prijatelje, što osobito činite? Zar to isto ne čine i oni koji ne ____ Boga? Prema Evanđelju po ____ 5

Isus nas uči ljubiti, opraštati i moliti

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?