1) Personel pokładowy to a) traffic jam b) guard c) cabin crew d) ticket inspector 2) airport to a) lotnisko b) bagaż c) garaż d) dworzec kolejowy 3) karta pokładowa to a) platform b) seatbelt c) petrol station d) boarding pass 4) delay to a) opóźnienie b) kierować c) korek uliczny d) pasażer 5) dworzec kolejowy to a) (railway) station b) ticket inspector c) traffic jam d) petrol station 6) przystanek autobusowy to a) (railway) station b) platform c) bus stop d) boarding pass 7) garage to a) pilot b) bagaż c) garaż d) peron 8) strażnik to a) pilot b) guard c) passport d) ride 9) fly to a) latać b) bagaż c) pasy bezpieczeństwa d) korek uliczny 10) prowadzić to  a) driver b) fly c) drive d) ride 11) traffic jam to a) korek uliczny b) kontroler biletów c) dworzec kolejowy d) stacja benzynowa 12) peron to a) luggage b) guard c) passport d) platform 13) pasy bezpieczeństwa to a) passport b) driver c) passenger d) seatbelt 14) petrol station to a) paszport b) stacja benzynowa c) peron d) pasażer 15) pilot to a) ticket b) luggage c) pilot d) passenger 16) bilet to a) airport b) delay c) ticket inspector d) ticket 17) jechać to a) driver b) drive c) ride d) cabin crew 18) ticket inspector to a) kontroler biletów b) jechać c) bilet d) paszport 19) paszport to a) passenger b) platform c) pilot d) passport 20) luggage to a) garaż b) bagaż c) pasażer d) stacja benzynowa 21) pasażer to a) luggage b) guard c) passenger d) boarding pass 22) kierowca to a) drive b) ride c) airport d) driver

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?