1) Kako glasi pridjev "slavniji" na latinskom? a) clarissima b) clarior c) preclarior d) clarum 2) Prevedi "celerrimum" na hrvatski. a) najsporije b) brži c) najbrže d) brza 3) Odaberi točan oblik superlativa. a) facillimus b) faciliter c) facilerrimus d) facilior 4) Malen, manji, najmanji a) magnus, maior, maximus b) multus, plus, plurimus c) bonus, melior, optimus d) parvus, minor, minimus 5) Vjernija od njega a) fidelior eo b) fidelissima eo c) fidelius eo d) fidelior quam is 6) Najbolji od najboljih a) optimus quam meliores b) bonus optimorum c) optimus optimorum d) melior meliorum 7) Magistra felicior quam discipuli erat. a) Učiteljica bijaše sretnija od učenika. b) Učiteljica bijaše sretnija nego učenici. c) Učenici bijahu sretniji nego učiteljica. d) Učenici bijahu najsretniji zbog učiteljice. 8) Jezik je najljepši spomenik povijesti. a) Lingua pulcherrimum monumentum historiae est. b) Lingua pulchrior monumentum quam historia est. c) Lingua pessimum monumentum historiae est. d) Monumenta pulchriora quam historia linguae sunt. 9) Prevedi "acerrima". a) najhrabrija b) najljepša c) majmudrija d) najoštrija 10) Koji lik ima u svom imenu riječ koja na latinskom znači "najbolji"? a) b) c) d)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?