1) Melyik helyes? a) meg tanulta b) nem tanulta meg c) meg se tanulta d) megse tanulta e) megtanulta 2) Melyik helyes? a) ki se nyitotta b) kinyitotta c) ki nyitotta d) nem nyitotta ki e) nem nyitottaki 3) Válaszd ki a helyesen írt igét! a) össze gyűjtjük b) összegyűjtjük c) nem gyűjtjük össze d) nem gyűjtjükössze e) összese gyűjtjük 4) Melyik helyes? a) fel varrjátok b) felvarrjátok c) fel se varrjátok d) el se hiszem e) else hiszem 5) Melyik helyes? a) visszajönnek b) vissza se jönnek c) vissza is jönnek d) nemjönnek vissza 6) Melyik helyes? a) meg találtad b) nem találtad meg c) megtaláltad d) megse találtad e) meg se találtad 7) Melyik helyes? a) feldobja b) fel dobja c) fel se dobja d) nemdobja fel e) nem dobja fel 8) Melyik helyes? a) szálltle b) szállt le c) nem szállt le d) le is szállt e) leis szállt 9) Melyik helyes? a) fel is csipkedte b) felcsipkedte c) nem csipkedtefel d) nemis csipkedte fel e) nem is csipkedte fel 10) Melyik helyes? a) felfedezte b) felis fedezték c) fel is fedezték d) fel se fedezték e) nem fedeztékfel

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?