צָהֹב, כָּתֹם, אָדֹם, וָרֹד, סָגֹל, כָּחֹל, יָרֹק, אָפֹר, שָׁחֹר,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?