rybosom - synteza białek, lizosom - trawienie , ER gładkie - synteza lipidów, wić - ruch komórek, aparat Golgiego - modyfikacja białek, peroksysom - neutralizacja alkoholu, glioksysom - przekształcanie lipidów w cukry,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?