Kad se krstimo postajemo na poseban način ____.Krsti nas ____. S nama su ____ i kumovi. Svećenik dijete polije ____ blagoslovljenom vodom. Tko se ____ kao dijete može se krstiti kad odraste. ____ je jako važno. Na krštenju na nas silazi ____.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?