SVEĆENIK - KRSTI DIJETE, KUMOVI - POMAŽU RODITELJIMA DJETETA, CRKVA - "KUĆA BOŽJA", GOLUB - SIMBOL DUHA SVETOGA, VODA - TEKUĆINA KOJOM SVEĆENIK POLIJEVA DIJETE,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?