KRŠTENJE - BIJELA HALJINA, POTVRDA - KRIZMA, EUHARISTIJA - KRISTOVO TIJELO, POMIRENJE - ISPOVIJED, SVEĆENIČKI RED - SVETI RED, BIJELI GOLUB - DUH SVETI,

SEDAM SVETIH SAKRAMENATA - DRUGI RAZRED

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?