1) Kur'ân-ı Kerim'de hayatı anlatılan 28 peygamberden kaç tanesi özellikle çocuk meselesinde bizlere örnek olacak önümüzü aydınlatacak yaşantılar yaşamıştır? a) 5 b) 4 c) 7 d) 6 2) Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân-ı Kerim'de hayatı anlatılan 28 peygamberden özellikle çocuk meselesinde bizlere örnek olacak önümüzü aydınlatan peygamberlerden biridir? a) Hz.Musa(as) b) Hz.Ya'kûb(as) c) Hz.İdris(as) d) Hz.Yunus 3) Ebû Leheb'in Peygamber Efendimize(sav) "Ebter" demesinin ardından nâzil olan sûre aşağıdakilerden hangisidir? a) İhlas Sûresi b) Fil Sûresi c) Tevbe Sûresi d) Kevser Sûresi 4) Peygamber Efendimiz(sav)'in hanesine giren hanımlarından biri değildir ? a) Hz.Sevde b) Hz.Hatice c) Hz.Sümeyye d) Hz.Mâriye 5) "Hiçbir karşılık beklemeksizin kullarına bol bol ihsanda bulunan, hibe eden, bahşeden." anlamına gelen Esmaü'l Hüsna aşağıdakilerden hangisidir? a) el-Vehhâb b) el-Kuddûs c) el-Mü'min d) el-Muktedir

Annem Okur, Herkes Okur

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?