są swoiste względem danego substratu - wiążą się wyłącznie z określonymi substratami, są swoiste względem przeprowadzanej reakcji - uczestniczą w jednym określonym typie reakcji (niekiedy tylko w jednej), nie zużywają się w przebiegu reakcji - mogą być wykorzystywane wielokrotnie,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?