ujemne sprzężenie zwrotne - Produkt ostatniej reakcji szlaku metabolicznego hamuje działanie enzymu przeprowadzającego pierwszą reakcję w tym szlaku., przyłączenie inhibitora - Przyłączenie jonów ołowiu uniemożliwia wiązanie substratu w centrum aktywnym enzymu., zmiana warunków środowiska - Enzym trawienny katalizuje reakcję tylko w silnie kwaśnym pH., przyłączenie aktywatora - Po przyłączeniu jonów Zn 2+ enzym przybiera odpowiednią strukturę przestrzenną i może wiązać się z substratem. ,

Regulacja aktywności enzymów

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?