bahasa - Maksud akidah dari segi _______ ialah ikatan atau simpulan, istilah  - Dari segi __________ keyakinan dan keimanan yang mantap terhadap Rukun Iman dan perkara-perkara ghaib, sumber akidah - _____________ yang utama ialah Al-Quran dan Hadis, pengucapan syahadah - _____________ sebagai tunjang akidah, Rukun Iman - Asas akidah Islam ialah percaya kepada __________, kekuasaan - Percaya terhadap kewujudan, keesaan dan _________ Allah SWT, bertentangan - Mengamalkan kepercayaan yang _________ dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, batasan - Mentauhidkan & mensyirikkan Allah SWT , jati diri - Membentuk ________ sebagai Muslim sejati, tujuan - Menjadi sebab dan _______ manusia diciptakan, khurafat - Benteng daripada perkara _________ dan syirik, Islam agama fitrah - Kebenaran Islam terbukti menerusi sifatnya yang bersesuaian dengan fitrah manusia, sumber yang sahih - Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT sebagai panduan hidup, martabat Islam yang tinggi - Islam agama yang tinggi kerana Islam datang daripada zat yang Maha Tinggi, Al-Farouq - Saidina Umar bin Al-Khattab digelar sebagai __________ yang bermaksud pemisah antara hak dan batil,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?